Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 15 2014

redhead90

Chłopak staje się mężczyzną, gdy przestaje patrzeć w dekolt, a zaczyna patrzeć w oczy.

Reposted fromtulipanowa tulipanowa viatake-care take-care
redhead90
2368 53c5
Niezrównanej dobroci. Żądam wszędzie!
redhead90
3592 5a6f
Reposted fromxmajek xmajek viazgubilamsie zgubilamsie
redhead90
ELLE: Lubi Pan ludzi?
Marek Bukowski: Różnie z tym bywa. Mówiąc dyplomatycznie - wolę samotność. Nie jestem gadułą. Chyba że złapię z kimś kontakt, wtedy dostaję słowotoku.
— ELLE 07/2012
redhead90
Wszystko czego chcę, to być Twoją codziennością.
— P.
Reposted fromthesmajl thesmajl viatake-care take-care
redhead90
Najgłupszą rzeczą jaką można zrobić, to nie zrobić w życiu nic głupiego.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazgubilamsie zgubilamsie
redhead90
Nie ma Cię, ale biorę Cię pod uwagę. Cały czas.

— On
Reposted fromtake-care take-care viaprzeniesienie przeniesienie
redhead90
6746 a1dc
Reposted fromdailylife dailylife viazgubilamsie zgubilamsie
redhead90

Potrzebuję być doceniana, nawet za błahostki, bo przez większość czasu myślę, że jestem nic nie warta.

Reposted fromextract extract viasobi sobi
redhead90
9289 bb6f 500
Reposted fromTheSnufkin TheSnufkin viasobi sobi
redhead90
0739 f169
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow viasobi sobi
redhead90
Żeby nam się udało. Żebyśmy byli siebie pewni. I żeby nie było żadnych podejrzeń. I żebyśmy mówili sobie wszystko. 
— Magda M.
Reposted fromtroubles troubles viaxannabelle xannabelle
redhead90
Przyjedz do mnie, chcę Ci albo oczy wydrapać albo się kochać, jeszcze nie wiem.
— Vithren Ochocki
Reposted fromsubiektywne subiektywne viazgubilamsie zgubilamsie
redhead90
Nadeszła już pora,
żeby to wszystko rzucić i trochę oszaleć
— Tomasz Różycki
Reposted fromsubiektywne subiektywne viacoterie coterie
redhead90
4296 9f04 500
Reposted fromoopsiak oopsiak viazgubilamsie zgubilamsie
redhead90
2634 306e
Reposted frombanita banita viazgubilamsie zgubilamsie
redhead90
redhead90
- Jesteś na mnie jeszcze wściekła?
- Nie.
- Na pewno?
- Nigdy nie byłam wściekła na ciebie.
- A jaka jesteś?
- Zraniona.
— Jonathan Safran Foer
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamytype mytype

July 15 2014

redhead90

Zapamiętaj, że zawsze będziemy pod jednym niebem.

— Bokutō no Ryū (Shaman Kingu)
Reposted fromKondzioSSJ2 KondzioSSJ2 viaxannabelle xannabelle
redhead90
9871 2aaf
Reposted frompuzzle puzzle viaxannabelle xannabelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl